9 Şubat, 2015

Programlarımız

Bireye Özgü Yeterli Ve Dengeli Beslenme Programları

Metabolizma, vücudun yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için gerekli olan minimum enerji miktarıdır. Dinlenme anında vücudun kalori harcama hızına bakılarak ölçülür ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yemek yeme, uyuma, temizlenme ve benzeri faaliyetler sırasında da vücudunuz sürekli olarak enerji harcar.

Yorgunluk, halsizlik, günlük hayat temposuna yetişememe gibi şikayetleri önlemek amacıyla bireysel ayrıcalıklar göz önünde bulundurularak bir uzman gözetiminde beslenme programı oluşturulabilmektedir.programlarimiz1

Bireye Özgü Kilo Kontrol Programları

Beslenme tedavisi yalnızca kilo vermek için değil ideal ve sağlıklı vücut ağırlığının altında olan bireyler için de uygulanmaktadır.

Çocuk ve Adölesan Beslenmesi

Ergenlik; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçlerini takiben çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi 12-18 yaş grubunu içerir. Çocukluk döneminde başlayan büyüme ve gelişme ergenlik döneminde pik yapar. Bu nedenle enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri yaşla birlikte değişir ve artar.

 Geriatri Ve Beslenme

Dünya sağlık örgütüne göre; 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri yaşlılık, 90 ve üzeri yaşlar ihtiyarlık olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan çalışmalarda; yaşlılarda besinsel eksikliklerin bilgisizlik, eve kapanma, bedensel yetersizlik, yoksulluk, hastalıklar, artan gereksinim, emilim bozuklukları, diş sorunları nedeni ile çiğnemede güçlükler, alkol ve ilaç kullanımı, iştahsızlık gibi nedenlere bağlı olduğu gözlemlenmiştir.

Günümüzde ortalama yaşam süresinin 48 – 50 yıl olduğu ancak bu sürenin uzatılmasının yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı gibi etkenlerle uzatılabileceği bilinmektedir.

Sporcu Beslenmesi

Antrenman öncesi – sonrası, müsabakaya hazırlık gibi dönemlerde sporcu performansını artırmak ve ortaya çıkabilecek sakatlanmaları, kas ağrılarını minumum düzeye indirmek için sporcu beslenmesi dikkatle planlanması gereken bir konudur.

Aktif sporcu beslenmesi ile günlük fiziksel aktivite için gerekli olan besinler mutlaka ayırt edilerek beslenme programı oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır.

Gebelik Öncesi, Gebelik Dönemi Ve Emzikli Döneminde Beslenme

Gebelik öncesi dönemde bebeğin sağlıklı büyüme-gelişmesinin sağlanması için gerekli olan beslenme programları ile besin yetersizlikleri nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.

Gebelik Döneminde karşılaşılabilecek gestasyonel diyabetin de beslenme ile kontrol altına alınabileceği unutulmamalıdır.

Emziklilik Döneminde Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavileri

İnsülin Direnci, Reaktif Hipoglisemi, Pre-Diyabet, Tip 1-2 Diyabet, Kalp ve Damar Hastalıkları, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları, Kanser gibi hastalıklarda kişiye ve hastalığa özgü bireysel beslenme eğitimi, hastalıkların seyrinde ve önlenmesinde önemli yer tutmaktadır.

Günümüzde bir çok fonksiyonel besinin kanser başta olmak üzere birçok hastalıkta koruyucu, iyileştirici potansiyel etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Bireysel Ve Kurumsal Beslenme Danışmanlık Hizmetleri

Kurumlara özgü menü planlamaları

Besin içeriklerinin değerlendirilmesi, kalori cetvelinin oluşturulması