Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavileri

   Obezite, İnsülin Direnci, Reaktif Hipoglisemi, Pre-Diyabet, Tip 1-2 Diyabet, Kalp ve Damar Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları, Kanser gibi Hastalıklarda kişiye ve hastalığa özgü bireysel beslenme eğitimi, hastalıkların seyrinde ve önlenmesinde önemli yer tutmaktadır.

   Günümüzde birçok fonksiyonel besinin kanser başta olmak üzere birçok hastalıkta koruyucu, iyileştirici potansiyel etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır.