21 Ağustos, 2015

DİYABETTE BESLENME

insulin

 

Tıbbi Beslenme Tedavisi diyabetik hastaların tedavisinin kaçınılmaz bir parçasıdır.

Amerikan Diyetisyenler Birliği,

Tip1 Ve Tip2 Diyabetlilerin tanıyı izleyen ilk bir ay ,

Gestasyonel Diyabetlilerin ise tanıyı izleyen ilk bir hafta içerisinde DİYETİSYENE sevk edilmesini önermektedir.

Pankreasın insülin üretmesi ancak dokuların insülini kullanamaması nedeniyle insülin direnci ile karakterize tip 2 diyabet, pankreastan salgılanan endojen insülinin olmayışına bağlı olarak ta tip 1 diyabet meydana gelmektedir. Tip 1 diyabet her yaşta görülebilse de, genellikle 30 yaşın altında ortaya çıkar ve çocukluk çağı kronik hastalıkları içerisinde en yüksek insidansı gösterir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)  VERİLERİNE GÖRE 2025 YILINDA TÜM DÜNYADA 300 MİLYONDAN FAZLA DİYABETLİ BİREYİN OLACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

TİP 2 DİYABETİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Sık İdrara Çıkma,
 • Ağız Kuruluğu,
 • Çok Su İçme,
 • Açlık Hissi,
 • Cilt Yaralarının Geç İyileşmesi,
 • Kuru Ve Kaşıntılı Bir Cilt,
 • Sık Enfeksiyon Gelişmesi,
 • Ellerde Ve Ayaklarda Uyuşma, Karıncalanma

 

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

Pankreasın salgıladığı insülin etkisi ile vücudumuzda kan şekeri kontrolü sağlanır ancak salgılanmış olan insüline karşı periferik dokuların direnç göstermesi ve insüline gerekli yanıtın sağlanamaması gibi durumlarda insülin duyarsızlığı meydana gelir.

 • Diyetisyen Kontrolünde Zayıflamak,
 • İlaçları Doktor Kontrolünde Kullanmak
 • Egzersiz Yapmak İnsülin Duyarlılığını Arttıran Önemli Faktörlerdir.

DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

İnsülin kullanılmaya başlanmadan önce, diyabette esas tedavi çatısını beslenme tedavisi oluştururken, insülin ve oral antidiyabetiklerin kullanılmaya başlanmasıyla, beslenme ikinci plana atılmıştır. Ancak günümüzde kişilerin beslenme alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durumları gibi bireysel ayrıcalıklar göz önüne alınarak sağlanan yaşam tarzı değişikliği, diyabette beslenme tedavisinin hastalık üzerine olumlu etkisini yeniden gündeme taşımaıştır.

DİYABETİN TEDAVİSİNDE TIBBİ TEDAVİ, FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME EĞİTİMİ BİRLİKTE YER ALMALIDIR.