Yeterli ve Dengeli Beslenme

   BESLENME (Diyet), İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak yaşaması ve Yaşam Kalitesini artırması için gerekli olan besinlerin vücuda alınarak kullanmasıdır.    Beslenme, insan gereksinmelerinin başında gelir. Yirminci yüzyılın başından beri sürdürülen bilimsel araştırmalarla, beslenme bir bilim dalı olarak gelişmiştir. Beslenmede esas olan besin ögelerinin türleri, miktarları, özellikleri ve vücut çalışmasındaki işlevlerinin bireye özgü[…]

BİREYE ÖZGÜ KİLO KONTROLÜ

Beslenme tedavisi yalnızca kilo vermek için değil, sağlıklı vücut ağırlığını korumak, hastalıkta korunmak için de vazgeçilmezdir. Metabolizma hızı, vücudun yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için gerekli olan minimum enerji miktarıdır. Dinlenme anında vücudun kalori harcama hızına bakılarak ölçülür ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yemek yeme, uyuma ve benzeri faaliyetler sırasında da vücudunuz sürekli olarak enerji harcar.[…]

Çocuk Ve Adölesan Beslenmesi

   Yaşamın ilk yıllarından itibaren kazanılan beslenme alışkanlıkları, yetişkinlik döneminde oluşabilecek birçok hastalığın önlenmesinde oldukça önemlidir. Çocuklarınıza sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sağlamak için geleceğini besleyin.    Ergenlik; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçlerini takiben çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi 12-18 yaş grubunu içerir. Çocukluk döneminde başlayan büyüme gelişme ergenlik döneminde pik yapar. Bu nedenle enerji ve besin öğeler gereksinmeleri yaşla birlikte değişir ve artar.

Geriatri Ve Beslenme

   Yaşlanmaya karşı en etkili yöntemin Sağlıklı ve dengeli beslenme olduğu biliyor musunuz?    Dünya sağlık örgütüne göre; 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri yaşlılık, 90 ve üzeri yaşlar ihtiyarlık olarak tanımlanmaktadır.    Yapılan çalışmalarda yaşlılarda besinsel eksikliklerin bilgisizlik, eve kapanma, bedensel yetersizlik, yoksulluk, hastalıklar, artan gereksinim, emilim bozuklukları, diş sorunları nedeni ile çiğnemede güçlükler, alkol ve ilaç kullanımı, iştahsızlık gibi nedenlere bağlı olduğu gözlemlenmiştir.    Günümüzde ortalama yaşam süresinin 48 – 50 yıl olduğu ancak bu sürenin uzatılmasının yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı gibi etkenlerle uzatılabileceği bilinmektedir.

Sporcu Beslenmesi

   Özellikle kilo kaybı ve vücut geliştirme başta olmak üzere yapılan egzersizin karşılığını alabilmek için mutlaka yaptığınız egzersiz türüne ve bireysel özelliklerinize göre beslenme desteği almalısınız.    Antreman öncesi ve sonrası, müsabakaya hazırlık gibi dönemlerde sporcu performansını artırmak ve ortaya çıkabilecek sakatlanmaları, kas ağrılarını minumum düzeye indirmek için sporcu beslenmesi dikkatle planlanması gereken bir konudur.    Aktif sporcu beslenmesi ile günlük fiziksel aktivite için gerekli olan besinler mutlaka ayırt edilerek beslenme programının oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır.

Gebelelik Öncesi, Gebelik ve Emziklilik Döneminde Beslenme

   Hamilelikte sağlıklı beslenme bebeği hayat boyu korur    Gebelik öncesi dönemde bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesinin sağlanması için gerekli olan beslenme programları ile besin yetersizlikleri nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.    İlk 3 ay bebeğin gelişimi ve beslenmesi annenin depolarıyla sağlanır. Bu nedenle gebelik öncesi 3 ay oldukça önemlidir. Vitamin depolarınız değerlendirilip eksikliklerin tamamlanması sağlıklı bir gebelik sürecinin ilk basamağıdır.    İlk 3 aydan sonra bebeğin gelişimi annenin beslenmesiyle doğru orantılıdır. Fazla kilo alımı bebeğin daha çok beslendiği anlamına gelmez ve hatta Gestasyonel Diyabete neden olabilir.    Emziklilik Döneminde de gebelikte olduğu gibi beslenme düzeni mutlaka sağlanmalıdır. Süt içeriği ve kalitesinin olumsuz etkilenmemesi için besin seçimine önem verilmeli, kilo kaybı telaşı ile düşük kalorili beslenme programlarından uzak durulmalıdır.

Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavileri

   Obezite, İnsülin Direnci, Reaktif Hipoglisemi, Pre-Diyabet, Tip 1-2 Diyabet, Kalp ve Damar Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları, Kanser gibi Hastalıklarda kişiye ve hastalığa özgü bireysel beslenme eğitimi, hastalıkların seyrinde ve önlenmesinde önemli yer tutmaktadır.    Günümüzde birçok fonksiyonel besinin kanser başta olmak üzere birçok hastalıkta koruyucu, iyileştirici potansiyel etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Bireysel Ve Kurumsal Beslenme Danışmanlık Hizmetleri

   Kurum çalışanlarının sağlıklı ve dengeli beslenmesi, iş performansını ve kurum içi personel memnuniyetini artıran en önemli etkenlerdendir.     Kurumlara özgü menü planlamaları, Besin içeriklerinin değerlendirilmesi, kalori cetvelinin oluşturulması tarafımızdan mevsimsel ayrıcalıklar göz önünde alınarak planlanıp takip edilebilmektedir.